“Kao kad zaroniš do dna mora,
i samo kamenčić stisneš u dlan,
tako ti započne poneka zora,
tako ti započne poneki dan.” Započnite svoj dan sa našim aranžmanima.

]]>