Privatna Predškolska ustanova

Čudesna Šuma

cudesna-suma-logo

Privatna Predškolska ustanova „Čudesna šuma“ postoji od aprila 2014. godine sa ciljem da najlepši i najvažniji period dečjeg odrastanja podržimo kroz upotrebu i podsticaj maksimuma dečjih kapaciteta i afiniteta.

Pored igračaka koje su isključivo od prirodnih materijala, podstičemo dečju maštu time što i sami prave svoja sredstva za igru, takođe od prirodnih materijala (glina, drvo, tkanina, itd.).

U našoj Ustanovi delujemo na:

• Psihomotorni razvoj

Svest o telu i pokretu kao osnovi razvoja samopouzdanja i pozitivne slike o sebi;

• Kreativnost

Podstičemo dete da bude kreativno kroz raznolikost organizovanih aktivnosti i prirodne materijale (drvo i tkanine), što će uticati na detetovu kasniju snalažljivost i slobodu izražavanja;

• Intelektualni razvoj

Vaspitno – obrazovni program Privatne Predškolske ustanove ”Čudesna šuma” je koncipiran tako da se pravilnim odabirom igara i aktivnosti podstiče razvoj intelektualne sposobnosti deteta;

• Emotivni razvoj

Kroz razne psihološke radionice, vežbe i igre učimo decu da dođu u dodir sa sopstvenim osećanjima;

• Socijalni razvoj

Učeći kroz saradnju i interaktivne sadržaje, prihvatajući drugog kao jednako vrednog, dete će sa manje napetosti i pritiska ući u dalji život i vaspitno – obrazovni proces kao i lakše komunicirati sa drugima;

• Umetnost

Kroz kreativno-edukativne radionice, muzičku i likovnu kulturu deca se upoznaju, stiču i prepoznaju osnovne estetske vrednosti i mogućnost reprodukcije istih;

• Ekologija

Upoznavanje deteta sa prirodom koja ga okružuje, kao i osnovnim načelima zaštite prirodne sredine.

Nalazimo se u mirnom i bezbednom delu Beograda – Neimar, ulica Đorđa Vajferta br. 45, okruženi pažljivo odgajanim i prijatnim zelenilom. Takođe smo u blizini parkova i javnih zelenih površina, osnovnih škola, kulturnih i sportskih centara za decu.

Radno vreme:
radnim danima
07:00 – 17:00 časova

Adresa:

Đorđa Vajferta br.45, Beograd

Telefon:

011/2459-640

060/448-77-94

Web sajt:

cudesnasuma.edu.rs