U postupku usklađivanja organizacije, rada i poslovanja javnih elektroprivrednih preduzeća u kojima Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije ima osnivačka prava u skladu sa Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije (Službeni glasnik RS, broj 12/2005), doneta je Oduka o izmeni odluke o osnivanju javnih preduzeća za distribuciju električne energije. Osnovna delatnost firme je distribucija el.energije potrošačima sa šireg područja grada Beograda. Beograd je pre većine evropskih i svetskih metropola dobio električno osvetljenje. U beogradskoj varoši 1893. godine upaljena je prva električna sijalica. Tadašnja gradska uprava birajući između električnog i gasnog osvetljenja, opredelila se za savremenije naučno-tehničko dostignuče.

]]>