Opis delatnosti – uvoz i velikoprodaja: 1. Traka za dizanje i vezivanje tereta(P team-Slovenija)
2. Sajli i kalibrisanih lanaca (konfekcionirani) ( P team-Slovenija)
3. Kuka, malotni(škopci) i dizalica
4. Prodaja i servisiranje jelšingradovih mašina (prese, makaze i dizalice-Jelšingrad, Prnjavor, Rep.Srpska)
5. Profi burgija i alata (Keil-Nemačka)
6. Ručnog alata (Topex-Poljska), reznog alata (Narex-Češka)
7. Dijamantskih ploča i kruna za rezanje nemetala (Kern-Nemačka)
8. Aluminijumskih skela i platformi brzomontažnih (Altec-Nemačka)
9. “Galovih” lanaca

]]>