Fitness Medico

fitnes-medico

Fizikalna terpija u ambulanti za rehabilitaciju Fitness Medico sprovodi se primenom individualnog principa, jedan pacijent – jedan terapeut, gde se pacijent posmatra interdisciplinarno i uvodi u rehabilitacioni proces vodeći se računa upravo o onim elementima rehabilitacinog procesa koji će tom pacijentu pružiti najbrži i najučinkovitiji oporavak nakon povrede.

Fizikalna terapija

Fizikalna terpija u ambulanti za rehabilitaciju Fitness Medico sprovodi se primenom individualnog principa, jedan pacijent – jedan terapeut, gde se pacijent posmatra interdisciplinarno i uvodi u rehabilitacioni proces vodeći se računa upravo o onim elementima rehabilitacinog procesa koji će tom pacijentu pružiti najbrži i najučinkovitiji oporavak nakon povrede.

Rana rehabiltacija

Princip rane rehabilitacije koji primenjujemo u ordinaciji Fitness Medico je od presudnog značaja u lečenju povreda kao što su: prednji ukršteni ligamenti kolena, meniskus, skočni zglob, rame, povrede stopala i šake.

Kiropraktika kao zdravstvena tehnika

Kiropraktika je zdravstvena tehnika koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom neuromuskuloskeletnog sistema. Kiropraktika je stara više od jednog veka, a njeno ime potiče od reči grčkih reči hiro – ruka i praktika – sprovođenje akcije. Dakle, kiropraktika podrazumeva ručno nameštanje i manipulaciju kičme, pršljenova, zglobova i mekih tkiva.

Kineziterapija

Kineziterapija predstavlja deo fizikalne terpije u koji se bazira na rehabilitaciji pacijenta kroz pokret. Kineziterpija datira još iz vremena Konfučija, 2700 godina pre nove ere, čak je i sam Konfučije govorio o značaju specifičnog položaja tela u preventivne i terapijske svrhe.

Terapija pokretom

Terapija pokretom se sprovodi kod mnogih patoloških stanja usled kojih se narušavaju motorne funkcije pacijenta. Ovaj vid lečenja je nezamenljiv u ortopedskim, neurološkim, reumatološkim, kardiovaskularnim, pulmološkim i mnogim drugim poremećajima. Terapeuti ambulante za rehabilitaciju Fitness Medico obučeni su za rad upravo sa ovakvim profilom pacijenta.

CPM Kinetek

Uređaji za kontinuirani pasivnu mobilizaciju se koriste u prvoj fazi rehabilitacije nakon hirurških intervencija ili trauma mišićno-skeletnog sistema. Glavni cilj prve faze rehabilitacije su: kontrola post-operativnog bola, smanjenje upale, zaštita operisanog područja kako bi se stekli uslovi za adekvatno zarastanje, i sprovodjenje pasivnog pokreta u kontrolisanom obimu i specificnoj ravni. CPM kinetek je uredjaj kojim se zglob konstantno, pasivno pomera u kontrolisanom obimu pokreta koji se postepeno povećava.

Shockwave terapija

Savremena neinvazivna metoda rehabilitacije pacijenata radijalnim shockwave talasima od sada je dostupna svim pacijentima ordinacije za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju Fitness Medico. Ukoliko imate problem bolnog ramena, teniskog lakta, bola u zadnjoj loži, problem skakačkog kolena ili upale Ahilove tetive, kao i problem koštanog zadebljanja, shockwave terapija će vam zasigurno pomoći.

Adresa:

Ščerbinova 6, Banovo Brdo, Beograd

Telefoni:

011 35 74 222

065 35 74 222

Web sajt:

www.fitnessmedico.com