Institut Mihailo Pupin – Piazotehnologija

imp_logo

Proizvodni program preduzeća „IMP-Piezotehnologija“ se može podeliti u dve grupe:

Kristali

Magneti

Magnetoplag je zdravstveno pomagalo za blagu i produženu stimulaciju oblasti rektuma (čmara) kod poteškoća od hemoroida (šuljeva).

Sastoji se od magnetostimulatora smeštenog u čvrst neagresivan materijal. Aktivni deo pomagala počinje već od samog vrha magnetoplaga a završava se graničnikom. Intenzitet magnetske indukcije poagala iznosi 30 do 40 mT, što je u granicama koje se dozvoljavaju i preporučuju za stimuladju humanog materijala. Upotrebljivost magnetoplaga nije vremenski ograničena, ali upotreba nije preporačljiva ako dode do mehaničkog oštećenja (ogrebotina, naprsnuća).

Magnetoplag je klinički ispitan i poseduje CE sertifikat o usaglašenosti sa direktivama Evropske unije za medicinska sredstva.

Adresa:

Volgina 15,

11000 Beograd

Telefoni:

011/6773-698

011/6771-373

Fax:

011/6774-720

Web sajt:

www.institutepupin.com