Ako odgovorno planirate budućnost i želite da steknete znanja koja će Vam omogućiti ostvarenje ličnih ciljeva i aktivno učešće u izgradnji evropske perspektive naše zemlje izbor je samo jedan INTELEKT ACADEMY. Mi brinemo o Vašem obrazovanju…
INTELEKT ACADEMY je počela sa radom školske 2002/03. Te godine je upisano 235 polaznika da bi danas taj broj prešao 1650 upisanih od kojih je studije završilo 942 polaznika.

Intelekt academy Vam nudi:

    • Celokupnu organizaciju nastavnog procesa u vremenu, ceni i prostoru koji Vam odgovaraju, kroz kvalitetne, kraće i lakše studije
    • Izbor nastavnih programa najvišeg nivoa, usaglašen sa Bolonjskom konvencijom, uz učešće vrhunskih profesora
    • Dopunu diplome, supplement
    • Mogućnost struktuiranog sticanja ocena po evropskom kreditnom sistemu transfera ECTS bodova
    • Stalno stručno usavršavanje kroz strukovne specijalističke, akademske, master i doktorske studije
    • Jednosemestralne i izborne predmete
    • Stalne konsultacije sa profesorima uz mentorski rad u malim grupama,(timski rad) zbog razvoja interpersonalnih veština
    • Neposredna saradnja sa privredom
    • Tokom studija učešće u međunarodnim projektima
    • Obezbeđena kompletna literatura
    • Prikupljanje potpisa i drugih obaveza studenata
    • Izveštavanje o rezultatima ispit
INSTITUCIJE: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu www.tf.zr.ac.yu

Organizuje: osnovne akademske studije (bachelor), diplomske akademske studije (master), studijske programe na doktorskim studijama.

    • Informatičko inženjerstvo (4),
        – IT inženjerstvo
        – IT u poslovnim sistemima
        – IT u obrazovanju
    • inženjerski menadžment (3),
    • industrijsko inženjerstvo (3),
    • odevne tehnologije (3) – u procesu akreditacije


Internacionalni fakultet Novi Pazar www.uninp.edu.rs

Organizuje akreditovane studije:

    • Fakultet za informatiku i informacione tehnologije,
    • Fakultete humanističkih nauka,
    • Fakultete umetnosti,
    • Pravni fakultete,
    • Fakultete za menad`ment i poslovnu ekologiju.


Poslovno-menadžerski fakultet – Novi Sad
(Akreditacija u toku) www.useens.net

Organizuje studije:

    • Poslovni menadžment,
    • Bezbednostni menadžment,
    • Menadžment bezbednosti saobraćaja


Visoko poslovno tehnička škola strukovnih studija Užice www.vpts.edu.rs

Organizuje akreditovane studije:

    • Proizvodno inženjerska informatika,
    • Menadžment,
    • Građevinsko inženjerstvo-opšti smer,
    • Inženjerstvo zaštite životne sredine,
    • Turizam-upis se još ne vrši, podnet je zahtev za akreditaciju.


Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Organizuje akreditovane studije sa smerovima:

    • Menadžment trgovine I
    • Menadžment poslovnihg komunikacija marketinga


Srednje stručne škole

    • ekonomska škola (IV godine),
    • medicinska škola (IV godine),
    • saobraćajna škola (IV godine),
    • mašinska škola (IV godine),
    • mogućnost prekvalifikacije za različita zanimanja


Microsoft sertifikati

    • MCSA, MCSE, MCDBA, MCITP, …..
    • Microsoft specijalizacije:
        – security specijalizacija za zaštitu i sigurnost mreže,
        – desing.
    • comp TIA profesional kursevi,
    • Web programiranje,
    • specijalizacija za Digitalne sertifikate


N.U. “Braća Stamenković” – Beograd www.nubs.co.rs

U saradnji sa univerzitetom organizujemo stručno osposobljenost svih profila:
 
   • rukovaoc mehanizacijom, vozač,
    • kuvar, bravar, metalostrugar,
    • frizer, kozmetičar,
    • strani jezici, …….


Prelaz sa drugih fakulteta

Jedinstvena prilika i brz završetak studija

]]>