log

Adresa: Hadži Prodanova 15

Telefon: 063 787 9021

Email: jogastudiovera@gmail.com
Web site:
jogabeograd.rs

Joga Beograd

U studiju vežbamo hatha jogu. To je vrsta joge koja objedinjuje vežbe disanja, tzv. pranajamu, položaje tela, tzv. asane, i vežbe koncentracije. Sama sanskritska reč hata nastala je od dva pojma. „Ha“ – što znači sunce, „Ta“ – što znači mesec. Joga označava sjedinjenje.

Vežbajući hata jogu ostvarujemo balans izmedju energija – muške, sunčeve i ženske, mesečeve. Činimo da dva osnovna energetska kanala, ida (vezana za levu nozdrvu) i pingala (vezana za desnu nozdrvu), rade uskladjeno i ravnomerno, što je osnov za dobro psiho-fizičko zdravlje. Vežbanjem hata joge usmeravamo tokove ka sušumni, glavnom energetskom kanalu koji se prostire duž kičmenog stuba. Sušumna, ida i pingala se granaju u tanane suptilne tokove koji prožimaju svaku ćeliju tela.

Vežbanjem hata joge utičemo na stalnu pulsaciju energije kroz svaku ćeliju tela a time i na otklanjanje mogućih blokada u pojedinim delovima tela. Na kraju časa radimo joga nidru,deo potpunog opuštanja uz unutrašnju svesnost, suprotno običnom spavanju.