Laboratorija Konzilijum

konzilijum_logo

Konzilijum se bavi laboratorijskom dijagnostikom od 1994. god. kao Biohemijska i Mikrobiološka laboratorija koje su se 2005. god objedinile u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku ”Konzilijum”.

Program analiza, koji obuhvata u ovom momentu preko 1000 parametara, pokriva sve oblasti
savremene medicine i omogućava da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodne
za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Adresa:

Svetog Save 28a,

11000 Vračar

Telefoni:

011/2430 804

011/2434 892

Web sajt:

www.konzilijum.rs