Tehničke karakteristike sigurnosnih vrata “Lanmi & Co”


Sigurnosna vrata se rade po zahtevu Investitora u standardnim ili vanstandardnim merama. U standardnom slučaju je data pozicija 100×205 cm, a vanstandardne i ostale mere se uzimaju na licu mesta tj. na objektu Investitora.

Krilo vrata (plot) je kompletno čelično i urađeno je kao čelični kostur koji obezbeđuje izuzetnu čvrstinu i otpornost samim vratima a istovremeno nosi mehanizme brava (Mottura) koje se ugrađuju u ista.

Krilo vrata je izrađeno od čeličnih ZP profila sa rešetkastim ukrućenjem i sa jednostrano postavljenim čeličnim limom sa prednje strane debljine d=1,5 – 2 mm. Krilo vrate je standardno ispunjeno sa stiroporom debljine d=50 mm, kao i diht gumom po rubu krila koji ispunjavaju zahteve o termo i zvučnoj izolaciji vrata.

Obloge vrata su od medijapana 6 mm, furnirane, a mogu biti i bajcovane (po RAL bojama iz kataloga npr. hrast, orah, mahagoni, bukva) i one se nalaze u standardnoj opremi vrata, (po dodatnom zahtevu se radi i obloga debljine 8 mm medijapanom furnirana sa ili bez kanalura).

Ram (štok) vrata zajedno se u celini sa pragom izrađuje od profilisanog čeličnog lima debljine 2 mm i isti se fiksira (ankeriše) čeličnim ankerima za zid, sa 8 ili više ankera, debljine M6, M8, M10… Ram (štok) je kompletno plastificiran u RAL boju koja se dogovori sa Investitorom…

Vrata se obezbeđuju sa visoko sigurnosnim bravama (Mottura) sa sef bravom koja ima 3 ključa i cilindar bravom Multi Lock ili Cisa kodirani sa 3 ključa… Glavna sef brava Mottura zabravljuje u ram (štok) vrata sa 7 sipova dok u leđima krila postoje 3 fiksna klina, te su tako vrata, sem profilisanog čeličnog lima i ovih 10 sipova, osigurana protiv nasilnog podizanja i izvaljivanja.

U vrata se može ugraditi kao opcija dodatna brava, limitator otvaranja, tj. sigurnosni graničnik koji služi ua delimično i sigurno otvaranje vrata (tj. protiv razbojništva).

Oprema koja se ugrađuje na vrata (kvake, maske, itd.) može se po zahtevu Investitora isporučiti, tj. namontirati u varijanti mesing, nikl ili satinirani hrom. Napominjemo da se garancija na ispravnost i kvalitet podrazumeva.

]]>