Radno vreme sa strankama:

USLUŽNI CENTAR
radnim danima: 08:00 – 17:30

OPŠTINSKI ORGANI
radnim danima: 08:00 – 16:00

MESNE ZAJEDNICE I KANCELARIJE
radnim danima: 08:00 – 16:00 h

]]>