Опште информације о школи Приватна Основна школа “Владислав Петковић Дис”
се налази у улици Ђорђа Вајферта 5, у делу
Београда познатом као Неимар. Школа је
акредитована од Министарства просвете и
спорта Републике Србије. Основна школа “Владислав Петковић Дис” је
савремена школа, не само по опреми и наставним
средствима, већ и по методама наставе
у којој је сваки ученик активан учесник
наставног процеса. Образовање деце је
усмерено на процесе и исходе учења, заснива се
на процењивању квалитета, на повезивању
садржаја наставних предмета, односно, њиховој
корелацији. Специфичност ове школе је
индивидуална настава, као облик наставе који
има за циљ утврђивање редовног градива,
проширивање знања, истраживачки рад. Школа ће уписивати ученике од I-VIII разреда, по
једно одељење. Свако одељење ће имати 10
ученика. Календар радних дана је у складу са
Одлуком Министарства просвете. По завршетку
Основне школе “Владислав Петковић Дис”,
ученици стичу право да се упишу у све гимназије
и средње стручне школе у земљи.

]]>