pharma logo

Koste Glavinića 2
11000 Beograd

011/369-0338
011/265-3177
011/265-3177
www.pharmaproduct.co.rs


Preduzeće Pharma product
je 1993. godine u Beogradu osnovalo galensku laboratoriju za proizvodnju tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika. Ideja vodilja u osnivanju i razvoju laboratorije bila je “pomoć u magistralnoj izradi” apotekama, prvenstveno onim koje nemaju laboratorije.

Tako je Pharma product postao jedinstven po proizvodnji rastvora, naročito sterilnih, (Aqua purificata, Aqua purificata sterilizat, Sol.Acidi borici 3%, sterilis, Sol.Natrii chloridi 0,9%, sterilis) kao sirovina u magistralnoj izradi.

Osnovni principi razvoja Pharma producta bili su:

 • primena savremene opreme, izrađene od otpornih materijala, nerđajućeg čelika, sa zatvorenim sistemom rada
 • učešće obrazovanog visoko stručnog kadra za proizvodnju lekova. Nosioci proizvodnje su specijalisti za izradu lekova, magistri farmacije i diplomirani farmaceuti, a zaposlene čine i farmaceutski tehničari i pomoćno osoblje. Ipak, PHARMA PRODUCT neguje porodični biznis pa je tako starija ćerka diplomirala na fakultetu za menadžment, a mlađa student pete godine farmacije.

Pharma product se uključuje u prilagođavanje i usaglašavanje s evropskim zakonodavstvom Osnovu usaglašavanja propisa u proizvodnji lekova s evropskim zakonima, čini primena principa dobre proizvođačke prakse, u cilju dobijanja proizvoda propisanog kvaliteta. Isto tako, Pharma product investira u sopstveni proizvodni i poslovni prostor.

U Pharma product-u se proizvode tri osnovne grupe proizvoda:

 1. Sirupi za povećanje otpornosti organizma
 2. Sirupa i rastvora koji se koriste za ublažasvanje simptoma prehlade
 3. Rastvori za kontaktna sočiva.


U grupi preparata za “jačanje” (povećanja otpornosti organizma) organizma nalaze se:
PHARMA VIT®, AMARAPHARM® i ECHINAPHARM® sirupi.


PHARMA VIT®
sirup sadrži kombinaciju 8 vitamina (vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, pantenol, vitamin C i vitamin D3), koji obezbeđuju organizmu potrebne aktivne materije, neophodne za njegovo normalno funkcionisanje i 6 minerala (kalcium iz klcium laktata, mangan – mangan sulfat, fosfor – kalijum hidrogenfosfat, magnezijum – magnezijum citrat, gvožđe – fero glukonat i jod – kalijum jodid), koji učestvuju u razmeni materija i gradivnim procesima. Količina vitamina i minerala u 5ml sirupa je u skladu sa preporučenim dnevnim dozama. Sirup se primenjuje preventivno, kada postoji povećana potreba organizma za vitaminima i mineralima u stanjima smanjenog apetita, iscrpljenosti i premorenosti posle boleti.

AMARAPHARM® sirup ima u sastavu ekstrakte pelena, kičice i lincure i kompleks vitamina (vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, pantenol , vitamin C i vitamin D3). Gorke materije iz pelena, kičice i lincure stimulišu sekreciju pljuvačke, refleksnim putem deluju na sluzokožu želuca podstičući njenu motornu i sekretornu funkciju i tako izazivaju osećaj gladi. Kompleks vitamina (jedna petina dnevne doze) pomaže proces razmene materija, poboljšava metaboličke procese i time učestvuje u gradivnim procesima i jačanju organizma. Zbog prijatnog mirisa i ukusa i naknadne pojave osećaja gorčine, sirup je pogodan za upotrebu kod dece i odraslih.

ECHINAPHARM® sirup sadrži ekstrakate ehinacee, bokvice i kamilice, i C vitamin. Ekstrakt ehinacee sadrži aktivne principe kojima se pripisuje imunostimulatorno dejstvo zbog prisustva tri osnovne grupe konstituenata: alkilamidi/poliacetileni, derivati kafene kiseline i polisaharidi. Vodeno-alkoholni ekstrakti bokvice i kamilice daju sirupu blago bronhospazmolitičko i antiinflamatorno delovanje, pa sirup utiče na povećanje imunološke sposobnosti organizma i smanjenje tegoba koje se javljaju u zimskom periodu.

U grupi preparata koji se koriste u terapiji prehlade nalaze se:

 • biljni sirupi: PHARMA SLEZ®, PHARMA EX®, PLANTAPHARM®
 • AQUANASOL® sprej i kapi za nos.

PHARMA SLEZ®, sirup belog sleza i kamilice, sadrži sluzi koje pokrivaju sluzokožu ždrela i umanjuju nadražaj koji izaziva refleks kašlja. Tanini kamilice u tako formiranom filmu, zajedno sa etarskim uljima deluju povoljno na sluzokožu ždrela, ublažavaju kašalj i sprečavaju upalu.

PHARMA EX®
, sirup jagorčevine, timijana i nane, razređuje viskozni bronhijalni sekret i olakšava njegovo iskašljavanje, deluje antiseptično i bronhospazmolitički.

PLANTAPHARM® sirup, Aktivni proncipi iz lista bokvice (iridoidi, flavonoidi, tanini, organske biljne kiseline) i jagorčevine (isparljiva ulja i heterozidi), zajedno sa aktivnim principima timijana (isparljiva ulja i tanini), uz pomoć mentola čine primenu ovog proizvoda korisnim u funkcionisanju disajnog trakta sa izrazito povoljnim uticajem na njegovu sluzokožu. Plantapharm sirup sadrži i biljni antibiotik bokvice. On smanjuje grčeve bronhijalnih glatkih mišića, olakšava iskašljavanje i ublažava upale ždrela i gornjih disajnih puteva.

Za izradu sirupa primenjuje se procesna oprema sa zatvorenim sistemom proizvodnje, koji omogućava zagrevanje termostabilnih komponenti sirupa vodenom parom do 100°C, zatim ubrzano hlađenje hladnom vodom do 60°C, kada se kroz pomoćni otvor dodaju termolabilne komponente – vodeno-alkoholni ekstrakti biljnih droga, uz neprestano mešanje. Kako je sistem zatvoren, nema gubitka sadržaja isparavanjem. Sirup se zatim filtrira kroz sintetski filter (sa otvorom pora od 80μm) pod pritiskom u bočice koje su hemijski i bakteriološki spremne za upotrebu („raedy for use”), u prostoru laminarnog protoka vazduha odgovarajućeg kvaliteta i zatvaraju aluminijumskim lakiranim zatvaračima sa umetkom pomoću mašine za oblikovanje navoja i pertlovanje.

Preporučeni rok trajanja sirupa (18 meseci) određen je na osnovu:

 • određivanja sadržaja aktivnih materija sirupa tokom predviđenog vremena čuvanja
 • rezultata testova stabilnosti gotovih proizvoda
 • Roka trajanja sličnih proizvoda koji se nalaze na svetskom i našem tržištu.

U fiziološkom stanju sluzokože nosa, kada cilije normalno funkcionišu, njihovim udarima stvara se talasno kretanje sluzi ka ždrelu i tako vezane nečistoće transportuju i odstranjuju iz gornjih disajnih puteva. Hladnoća, smanjena relativna vlažnost i prisustvo čestica nečistoća i bakterija glavni su uzroci poremećaja ove fiziološke funkcije sluzokože nosa. Kod infekcija gornjih disajnih puteva, isušeni vazduh i prijanjanje čestica nečistoća i bakterija na površinu sluzokože, dovode do pareze cilijarne aktivnosti i edema sluzokože nosa, zatim oštećenja ćelija epitela, povećanja sekrecije prvo vodene, a kasnije i gnojne, zapušenja nosa i smanjene prohodnosti gornjih disajnih puteva i tako nastupa stanje prehlade. Delovanjem pogodnog fiziološkog sredstva može se uticati na hidrataciju sluzokože, stabilizaciju cilija i održavanje pH vrednosti sluzi.

AQUANASOL®, u obliku spreja i kapi za nos, sadrži fiziološki rastvor, obogaćen elektrolitima (magnezijum, kalcijum, bikarbonati i sulfati). Prisustvom elektrolita AQUANASOL sprej i kapi za nos utiču na hidrataciju sluzokože nosa, vraća joj fiziološki status i olakšava mehanički transport omekšale nečistoće iz gornjih disajnih puteva.
Izrada spreja i kapi za nos se odvija u procesnoj opremi sa zatvorenim sistemom proizvodnje, zagrevanjem ulaznih supstanci da se rastvore u prečišćenoj vodi (do 121°C), u trajanju od najmanje 15 minuta. Nakon hlađenja, rastvor se filtrira pod pritiskom u odgovarajuće sterilne bočice u prostoru laminarnog toka vazduha odgovarajućeg kvaliteta i zatvaraju odgovarajućim zatvaračima.

U trećoj grupi preparata nalazi se RASTVOR LENS CARE koji omogućava kompletnu negu mekih kontaktnih sočiva. LENS CARE je prvi domaci registrovan rastvor za sočiva.

Ekspanzija nošenja kontaktnih sočiva, iz terapijskih ili estetskih razloga, dovela je do pojave velikog broja preparata za njihovo čuvanje i održavanje higijene. Neke analize pokazuju da je samo u. Procenjuje se da širom sveta 125 miliona ljudi koriste kontaktna sočiva. Za izradu ovakvih proizvoda neophodno je pokloniti posebnu pažnju, počev od multifunkcionalnih zahteva za sam rastvor, do vrste i kvaliteta pakovanja koje rastvor za održavanje higijene kontaktnih sočiva mora ispunjavati. Od 1998. godine ovi rastvori više nisu u kategoriji lekova, već su medicinska sredstva (kategorija 2- medicinska sredstva koja dolaze u kontakt sa očima) prema evropskoj direktivi 93/42.

Sa stepenom razvoja tehnologije materijala i procesa za izradu kontaktnih sočiva, menjao se i usavršavao i kvalitet kontaktnih sočiva. Danas postoji veliki broj vrsta kontaktnih sočiva koje se prema fizičkim karakteristikama mogu svrstati u tri osnovne grupe:

 • tvrda gas propusna (RGPs) – izrađena od fluorosilikonskih akrilata i fluoropolimera i optimalno su propustljiva za kiseonik, a vlažnost sočiva i otpornost prema naslagama su zadovoljavajuća.
 • meka kontaktna sočiva (SCL) čini hidroksietilmetakrilat (HEMA) rešetkaste strukture sa sadržajem vode od 3-85%. Ova sočiva mogu biti jonska ili nejonska, zavisno od naelektrisanja površine sočiva.
 • silikonska hidrogel kontaktna sočiva su novija, prisutna od 1999. godine i imaju jako veliku propustljivost za kiseonik. Često se označavaju kao sočiva koja se nose i preko noći.

Tokom nošenja, kontaktna sočiva mogu biti kontaminirana proteinima i lipidima iz filma koga stvaraju suze suznih žlezda, deskvamiranim kornealnim epitelnim ćelijama, zagađenjima iz životne sredine (nečistoće – prašina) i kozmetičkim preparatima. Ovo pruža veću prijemčivost samih sočiva za mikroorganizme i osetljivost za razvoj raznih infekcija oka. Među izazivače infekcija, pored patogenih i nepatogenih bakterija i gljiva, najčešće se javlja acanthamoeba. Akantameba keratitis je vrlo ozbiljna infekcija koju izaziva ova ameba, a koja je skoro ekskluzivno udružena sa nošenjem kontaktnih sočiva. Acanthamoeba je izolovana iz uzoraka zemlje, prašine, vode iz slavina, morske vode, bazena, toplih kada (kupatila) i flaširanih voda za piće. Cristle i Kilvington smatraju da akantameba keratitis potiče od primarno kontaminiranih kaseta za kontaktna sočiva.

Imajući sve ovo u vidu, rastvor za održavanje higijene kontaktnih sočiva mora biti:

 • kompatibilan sa materijalom od koga je izrađeno sočivo
 • netoksičan za površinu oka
 • da se proizvede u uslovima koje zahteva zakonodavna regulativa GMP
 • sterilan i da održi sterilnost u toku tri godine, odnosno dva meseca od otvaranja pakovanja
 • izotoničan sa suzama i puferovan
 • da uništava sve patogene mikroorganizme u oku
 • efikasan u otklanjanju nečistoća i naslaga lipida i proteina
 • jednostavan za upotrebu i pristupačan po ceni.

Nega sočiva sastoji se iz tri etape, zbog čega se ovi rastvori označavaju kao rastvori sa tri funkcije u jednom ili kratko tri-u-jednom, a to su:

 • uklanjanje nečistoća (čišćenje)
 • uklanjanje lipida i proteina
 • dezinfekcija

Pri formulisanju ovih preparata za negu sočiva, neophodno je da preparat štiti sočiva, ne deluje štetno na oko, ne oštećuje sočiva i efikasno održava higijenu sočiva.

Glavni sastojak za čišćenje u rastvorima za sočiva je površinski aktivna materija – kopolimer etilenoksida i propilenoksida, Poloxamer 407 (BASF, Nemačka) odnosno Lutrol F 127 (ICI Surfactant, USA). Netoksičan je i nejonska PAM, a čisti sočiva od proteinskih materija i solubilizuje lipide i druge naslage. Takođe se vezuje i za površinu sočiva i čini ga vlažnim i udobnim za nošenje.

Uklanjanje proteina obuhvata proces cepanja molekula proteina na kraće peptidne lance koji se lako uklanjaju delovanjem površinski aktivne materije. Potrebno je ispiranje sočiva obaviti rastvorom čiji je pH 6,6-7,8 a osmolaritet od 280-320 miliosmola/litru.

Prisustvo konzervansa u rastvoru održava zaštitu tokom čuvanja sočiva do 30 dana, ukoliko se sočiva ne nose.

Tradicionalni konzervansi, benzalkonijum hlorid i tiomersal, su se pokazali kao citotoksični i dovode do iritacije oka.

Noviji dezinficijens koji se koristi u rastvorima za sočiva je poliheksanid (polihexanide). On je jedinjenje velike molekulsake mase:

 • ne može da penetrira u matriks mekih kontaktnih sočiva
 • koristi se u manjim koncentracijama od klasičnih, a manje je toksičan za očno tkivo.
 • poliheksanid se vezuje za negativno naelektrisane fosfolipide u plazma membranama bakterija i izaziva raspadanje ćelije mikroorganizma.

Kaseta za kontaktna sočiva je integralni deo dezinfekcionog sistema, ali se često zanemaruje od strane pacijenata. Mikroorganizmi mogu formirati biofilm na površini kasete koji postaje otporan na dezinfekciju i privlači druge bakterije i nečistoće. Podaci pokazuju da 40-55% kaseta je bakterijski kontaminirano, zbog čega se preporučuje menjanje najmanje na tri meseca, a optimalno na mesec dana.

Rastvor LENS CARE je vodeni rastvor termostabilnih komponenata pa se izrađuje zagrevanjem do 121°C u trajanju od najmanje 15 minuta. Ohlađen rastvor (40°C) se filtrira kroz bakteriološki membranski filter pod pritiskom u prostoru sa laminarnim tokom vazduha odgovarajućeg kvaliteta, u sterilne boce i zatvori zatvaračem sa sigurnosnim prstenom.

Predviđen rok trajanja rastvora LENS CARE (tri godine, odnosno dva meseca nakon otvaranja boce) dat je na osnovu ispitivanja sadržaja aktivnih komponenata i sterilnosti preparata nakon predviđenog vremena čuvanja.