Savez pčelica i poletaraca, mlađih i stariji planinki i izviđača, i odraslih (brđana i brđanki) je izvanredno mesto za okupljanje i aktivnost dece i omladine. U izviđačkim odredima deca i omladina se pripremaju za pravi život. Izviđačke škole su pohađale mnoge poznate i cenjene ličnosti koje danas zauzimaju važna mesta u društvenom, privrednom i kulturnom životu. Izviđačka životna škola i izviđački sistem vaspitanja ostavljaju trajan, pozitivan pečat na mladu ličnost što tu ličnost prati tokom celog života.


Atraktivan program prilagođen potrebama dece i omladine

Izviđački program podređen je individualnim potrebama mladih ljudi, potrebama kolektiva i čini osnovu za prosperitet organizacije. U izviđačkoj organizacji nema takvih pozitivnih aktivnosti koje ne mogu da se obavljaju u izviđačkoj uniformi. U okviru programa grupe (jata, vodovi) se bave umetnošću, ekologijom, odbranom, spasavanjem, medicinskim zbrinjavanjem, turizmom, orjentaciom, veslanjem…

Postoje timovi koji su specijalizovani za konkretnu delatnost, ali većina izviđačkih jedinica se bavi raznovrsnim aktivnostima. Veliku snagu izviđačkom pokretu daje upravo ta raznovrsnost. Nikada ne zaboravljamo na patriotizam i globalne hrišćanske i duhovne vrednosti. Biti izviđač je prava avantura.


Bezbednost članova

Savez Izviđača Beograda stara se o bezbednosti svojih članova tako što preduzima brojne akcije kao što su obuka predvodnika, vođa i instruktora za rad sa decom i omladinom. Na nivou organizacije postoje su standardi za obuku sa kojima mora da se upoznaju svi koji obavljaju vaspitnu funkciju u organizaciji, takođe svi moraju da poznaju osnovne državne propise o bezbednosti.

Predvodnici, vođe i instruktori su obavezni da dobiju saglasnost kako bi mogli da budu postavljeni na primer na mesto starešine tabora, vođe porečanske posade itd.

Savez izviđača Beograda je najbrojnija omladinska organizacija za neformalno obrazovanje u prestonici države Srbije u kojoj aktivno radi oko 2300 članova organizovanih u odrede izviđača koji rade u većini beogradskih opština. Ukoliko dodamo i manje aktivne članove koji se pojavljuju na pojedinim akcijama odreda i saveza, može se reći Savez izviđača Beograda broji oko 3000 članova.

Izviđaštvo je dobrovoljni, vaspitni i nepolitički pokret za mlade, otvoren za sve bez obzira na poreklo, rasu, veru ili ubeđenje.

Savez izviđača Beograda je deo Saveza izviđača Srbije, koji je od 1995. godine član WOSM (The World Organization of the Scout Movement).

Savez izviđača Beograda pripada pokretu koji u svetu broji 28 miliona izviđača – skauta, mladih i odraslih.

Izviđački život

Savez izviđača Beograda je savez odreda izviđača koji rade u Gradu Beogradu kao glavnom gradu Republike Srbije i posebnoj teritorijalnoj jedinici.

Savezi izviđača opština konstituišu se u opštinama gde rade dva ili više odreda izviđača.

Skupština Saveza izviđača Beograda – je najviši organ Saveza izviđača Beograda koju čine po dva predstavnika odreda izviđača, članova Saveza.
Redovne sednice Skupštine se održavaju svake godine.Vanredne po potrebi.
Izborne skupštine u Savezu održavaju se svake četvrte godine.
Skupština kao najviši organ po demokratskim načelima bira :

  • Starešinu saveza izviđača Beograda
  • Starešinstvo Saveza izviđača Beograda
  • Nadzorni odbor Saveza izviđača Beograda

Starešina Saveza izviđača Beograda – predstavlja i zastupa Savez izviđača Beograda. Starešina predsedava sednicama Skupštine i Starešinstva.

Savez izviđača Beograda predstavlja i zastupa starešina Saveza izviđača Beograda. Starešina predsedava sednicama Skupštine i Starešinstva.

Starešinstvo Saveza izviđača Beograda – Savezom između dve sednice Skupštine operativno rukovodi Starešinstvo Saveza izviđača Beograda, koje broji između 11 i 17 na Skupštini izabranih članova.

Starešinstvo imenuje, po raspisanom konkursu, načelstvo Saveza izviđača Beograda. Staresinstvo imenuje sekretara Saveza.

Nadzorni odbor Saveza izviđača Beograda – Materijalno i finansijsko poslovanje Saveza nadgleda i kontroliše Nadzorni odbor Saveza izviđača Beograda, koji broji 3 člana.

Načelstvo Saveza izviđača Beograda – je organ zadužen za primenu i realizaciju Programa i plana rada Saveza izviđača Beograda. Načelstvo čine:

  • načelnik Saveza
  • načelnik za poletarce i pčelice
  • načelnik za mlađe izviđače i mlađe planinke
  • načelnik za izviđače i planinke
  • načelnik za brđane i brđanke.

Sekretar Saveza izviđača Beograda – jedino postavljeno profesionalno lice u Savezu obavlja stručno operativne i materijalno finansijske poslove za potrebe Saveza.

]]>