Lokacije:

Adresa: Majora Jagodića 1, Dedinje
Telefon: 011/2660-808

Adresa: Palmira Toljatija 2-4, Zemun
Telefon: 011/2692-652

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

Jezici: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, grčki, srpski za strance
Nivoi: svi nivoi /C2, C1, B2, B1, A2, A1, E/
Uzrasti : odrasli, omladinski, školski, predškolski

Tipovi kurseva:

– opšti
– specijalistički
(biznis, bankarstvo i finasije, medicina, turizam…)

● Priprema za polaganje CAMBRIDGE / KET, PET, FCE, CAE, CPE/ TOEFL I IELTS ispita
● Priprema za upis u Filološku gimnaziju i na Filološki fakultet

– Rad sa kvalifikovanim profesorima jezika i izvornim govornicima
– Učenje zasnovano na komunikacijskoj, upotrebnoj funkciji jezika

– Rad u malim i mentorskim grupama /2 – 8 polaznika/;
– Rad na računarima u funkciji učenja jezika;
– Gratis korišćenja školske biblioteke, računarskih učionica, štampanih, audio i video materijala / “self – study” program /
– Mogućnost organizovanja:
o individualne nastave;
o kombinacije individualne nastave i rada u grupi;
o intenzivne nastave;
o nastava za potrebe preduzeća, radnih organizacija, ambasada u njihovim prostorijama
Nivoi učenja jezika u školi Studio Oskar su od 2001. god usklađeni sa Zajedničkim jezičkim okvirom Saveta Evrope / CEF nivoi – “Common European Framework of Reference”/

DVADESET GODINA ISKUSTVA
GARANCIJA KVALITETA NASTAVE

Studio Oskar je osnivač YALS-a. YALS je pridruženi član EAQUALS-a.

PREDŠKOLSKI PROGRAM /ENGLESKO ZABAVIŠTE/

– program višesatnog boravka dece
– svakodnevna nastava engleskog jezika
– mogućnost organizovanja nastave francuskog i nemačkog jezika
– pripremu za školu
– vaspitno – obrazovni programi
– kreativne i računarske radionice
– tim kvalifikovanih vaspitača i profesora jezika posebno obučenih za rad sa decom predškolskog uzrasta

 

]]>