Power Plate Studio Absolute Fit Konjarnik

Fitnes klub Absolute fit rad zasniva na treninzima na POWER PLATE–u. POWER PLATE je multifunkcionalna fitnes sprava koja stvara mehaničke vibracije, koje se tokom vežbanja prenose na čitavo telo.