UNIVERZITET SINGIDUNUM je nastao sa željom da budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbedi moderna znanja koja će obrazovati kompetentne i sposobne lidere sa ciljem da grade uspešne karijere i doprinesu razvoju svog poslovnog okruženja. Univerzitet Singidunum je PRVI privatni univerzitet koji je AKREDITOVAN po novom Zakonu o visokom obrazovanju, što je potvrdilo njegov kvalitet i mesto lidera u sistemu visokog školstva u Srbiji.

Na Univerzitetu Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i jednogodišnje i dvogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

U skladu sa savremenim tendencijama u sferi visokog obrazovanja, prema principima Bolonjske deklaracije i na osnovu mogućnosti koje je dao novi Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije, Univerzitet Singidunum nudi koncept integrisanih studija u kome su po pravilu prve dve godine zajedničke, a poslednje dve godine usko stručne. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova (ECTS – European Credit Transfer System). Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum u Beogradu, Subotici i Nišu postoji i mogućnost studiranja putem interneta (Distance Learning System). Univerzitet Singidunum je prvi integrisani privatni univerzitet koji je dobio akreditaciju za tri polja naučnoistraživačkog delovanja za osnovne, master i doktorske studije i to za društvene i humanističke nauke, tehničke nauke i prirodno-matematičke nauke. Poslovni fakultet u Valjevu je prvi akreditovani fakultet u Srbiji po novom Zakonu o visokom obrazovanju.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum studira preko 10.000 studenata. Univerzitet raspolaže sa 14.000 m² kvalitetnog prostora, koji je opremljen potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti: 10 amfiteatara, 20 sala za predavanja, 5 računarskih i internet centara, centar za strane jezike, biblioteka, bežični internet, kabineti za konsultacije, banka, studentski kafe – restoran i drugi sadržaji.

RUKOVODSTVO UNIVERZITETA

REKTOR
Prof. dr Milovan Stanišić

PROREKTOR
Prof. dr Milorad Unković, prorektor za nastavu DIREKTORI DEPARTMANA
Prof. dr Slobodan Unković, direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju
Prof.dr Milan Milosavljević, direktor Departmana za strane studije

DEKANI:
Prof. dr Branislav Mašić – Poslovni fakultet – studijski program Poslovna ekonomija i studijski program Marketing i trgovina
Prof. dr Mladen Veinović – Fakultet za informatiku i računarstvo- studijski program Informatika i računarstvo
Prof. dr Krunoslav Čačić – Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment – studijski program Turizam i hotelijerstvo
Prof. dr Danijel Cvjetićanin – Fakultet za menadžment – studijski program Inženjerski menadžment
Prof. dr Olivera Nikolić – Poslovni fakultet u Valjevu (PFV)
Prof. dr Mihailo Crnobrnja – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
Prof. dr Nada Popović Perišić – Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
Prof. dr Gordana Dražić – Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA)
Prof. dr Ilija Babić – Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS)

 

MISIJA

Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća, i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe jer je naš cilj da mladima obezbedimo kvalitetno studiranje u sopstvenoj zemlji, bez potrebe odlaska u inostranstvo.

Misija Univerziteta Singidunum je da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji. Drugim rečima, osnovna misija Univerziteta Singidunum je obrazovanje visokostručnih kadrova, specijalista za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem pomogli društveni i privredni razvoj i modernizaciju Srbije.

Cilj Univerziteta je da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan stepen znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci bez dodat nog usavršavanja mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja.

 

Departmani i fakulteti u sastavu Univerziteta

 • Integrisani deo Univerziteta Singidunum
  • Poslovni fakultet
  • Fakultet za turistički i hotelijersku menadžment
  • Fakultet za informatiku i računarstvo
  • Fakultet za menadžment
  • Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju
  • Departman za strane studije
  • Institut za poslovna istraživanja
 • Poslovni fakultet u Valjevu (PFV)
 • Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
 • Fakultet za medije i komunikacije (FMK)
 • Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA)
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS), Sremska Kamenica

MEĐUNARODNA SARADNJA

Univerzitet Singidunum uspostavlja različite tipove saradnje sa obrazovnim institucijama iz mnogih svetskih zemalja.
Univerzitet Singidunum sarađuje sa:

 • Univerzitetom Linkoln iz SAD
 • Univerzitetom Kembridž iz Velike Britanije
 • Univerzitetom Hjuron iz Velike Britanije
 • Univerzitetom Bokoni iz Italije
 • Univerzitetom Ka Foskari iz Italije
 • Univerzitetom u Bolonji iz Italije
 • Univerzitetom Balearskih ostrva iz Španije
 • Univerzitetom Korvinus iz Mađarske
 • Univerzitetom Primorska iz Slovenije
 • Univerzitetom Sinergija iz BiH
 • Univerzitetom u Banja Luci iz BiH
 • Univerzitetom Mediteran iz Crne Gore

Na Univerzitetu je angažovan i veliki broj gostujućih profesora.

Među njima su:

 • Dirk Glaser, profesor, direktor odeljenja za upravljanje krizama i rizicima, Svetska turistička organizacija (UNWTO)
 • Lari Dvajer, profesor, Univerzitet Novi Južni Vels
 • Donald Hokins, profesor, Univerzitet Džordž Vašington
 • Milica Uvalić, profesor, Univerzitet u Peruđi
 • Magda Antonioli Koriljiano, profesor, Univerzitet Bokoni
 • Taleb Rifai, profesor, zamenik generalnog sekretara Svetske turističke organizacije (UNWTO)
 • Džefri Lipman, profesor, pomoćnik generalnog sekretara Svetske turističke organizacije (UNWTO)
 • Edvardo Fajos Sola, profesor, direktor odeljenja edukacije Svetske turističke organizacije (UNWTO)
 • Karlos Voheler, profesor, predsednik pridruženih članova Svetske turističke organizacije (UNWTO)
 • Karlos Romero, izvršni direktor pridruženih članova Svetske turističke organizacije (UNWTO)
 • Luiđi Kabrini, direktor odeljenja za održivi razvoj Svetske turističke organizacije (UNWTO)
 • Fransisko Sastre Alberti, profesor, Univerzitet Balearskih ostrva
 • Stavroula Bellos, profesor, Pariz 8, Sorbona
 • Gil Anidjar, profesor, Kolumbia Univerzitet, Njujork
 • Džordž Panigirakis, profesor Univerzitet za ekonomiju i poslovanje u Atini
 • Piter Keler, profesor Univerzitet Lausanne

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment je pridruženi član Svetske turističke organizacije (UNWTO) i regionalna referentna biblioteka ove organizacije.

Senat Univerziteta Singidunum je dodelio titulu počasnog doktora dr Isaku Adižesu, vodećem stručnjaku iz oblasti teorije menadžmenta.

Dr Isak Adižes je tvorac modela upravljanja životnim ciklusom preduzeća i renomirani konsultant rukovodilaca preduzeća i vlada širom sveta. Njegovo klasično delo “Upravljanje životnim ciklusima preduzeća” je odabrano od strane “The Library Journal” kao jedno od deset najboljih dela iz oblasti poslovanja.

Dr Adižes predaje na četiri jezika i do sada je imao predavanja u 48 zemalja.

 

UNIVERZITETU SINGIDUNUM I UNIVERZITET LINKOLN

organizuju osnovne i poslediplomske studije iz oblasti poslovne administracije, koje su akreditovane od strane Akreditacione komisije američkog Ministarstva prosvete.

Profesori Univerziteta Linkoln kombinuju teorijska znanja sa praktičnim iskustvom kako bi ponudili vrhunski kvalitet modernog poslovnog obrazovanja.
Podstaknut sve dinamičnijim zahtevima globalnog tržišta od školske 2006/2007. godine Univerzitet Singidunum i Univerzitet Linkoln iz SAD-a organizuju zajedničke poslediplomske studije u Beogradu.

U okviru poslediplomskih studija organizuju se 5 akreditovana studijska master programa iz oblasti finansija i bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije, marketinga i trgovine i savremenih informacionih sistema, strategijskog menadžmenta, marketinga i turizma.
Pozivamo Vas da nam se pridružite u formiranju savremenih kadrova, menadžera sa preduzetničkim duhom, koji će biti glavni promoteri Vaše kompanije i na taj način doprineti ukupnom razvoju poslovnog okruženja u Srbiji.

Na Univerzitetu Singidunum u skladu sa najmodernijim tendencijama visokog školstva, od školske 2007/08. počeo je sa radom i Centar za razvoj karijere.

Centar za razvoj karijere pomaže studentima da prouče opcije za izbor karijere, razviju veštine za efikasno i efektivno nalaženje posla kroz upotrebu baza podataka poslova i poslodavaca, kao i posebne individualne i grupne savetodavne programe.

Znanje je ponovo na ceni, pridružite se najboljima.

]]>