6. novembar, 20.00 DOBRODOŠLI U SRBIJU
8. novembar, 20.00 MALAKSIJA
11. novembar, 20.00 DOKTOR ŠUSTER
12. novembar, 20.00 GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
13. novembar, 19.00 SUMNJIVO LICE
13. novembar, 21.00 LARI TOMPSON
14. novembar, 21.00 NESVRSTANA STRANA MUZIKE
15. novembar, 21.00 SUZE SU OK
17. novembar, 20.00 MALAKSIJA
19. novembar, 20.00 VEČERA BUDALA
20. novembar, 20.00 GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
22. novembar, 20.00 ANÐELA
23. novembar, 20.00 KAROLINA NOJBER
24. novembar, 20.00 DOBRODOŠLI U SRBIJU
25. novembar, 20.00 MALAKSIJA
26. novembar, 20.00 GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
26. novembar, 20.00 LUDI OD LJUBAVI
27. novembar, 20.00 MALAKSIJA
28. novembar, 19.00 i 21.30 LJUBAVNIK VELIKOG STILA
29. novembar, 20.00 DOBRODOŠLI U SRBIJU
30. novembar, 20.00 SVINJSKI OTAC

]]>