Splav Woolloomooloo

Splav Woolloomooloo je klubskog tipa sa vrhunskom uslugom i atmosferom tokom celog dana. U klubu je moguće organizovati razna događanja na principu iznajmljivanja prostora.