Restoran Palilula

Nepostojano C na uglu ulica Starine Novaka i Knez Danilove. U srpskoj gramatici je poznat izraz nepostojano A, a kao primer za to se najčešće navodi menjanje imenice vrabac po padežima: vrabac, vrapca, vrapcu… Pošto je vrabac jedan od najstarijih simbola Beograda, ta se asocijacija gotovo sama nametnula za početak priče o jednom nešto novijem,…